Zelené střechy

Zelené střechy se v průběhu 20. století staly typickým rysem kvalitního moderního urbanismu. Jejich základní funkcí je nahrazovat zeleň, kterou dům místu odebral. Jsou nejen estetickým, ale i funkčním prvkem, který znamená přínos pro dům i jeho okolí.

Pokud plánujete pro váš dům zelenou střechu, je zapotřebí v projektu myslet na splnění tří podmínek. Dostatečnou únosnost střechy dle jejího typu – u intenzivních střech musí být vyšší než u extenzivních. Dále je nutné zajistit takovou hydroizolační fólii, která splňuje atest proti prorůstání kořínků FLL. A nakonec je třeba zajistit odtok vody ze střechy. V případě potřeby vám pomůžeme podmínky přizpůsobit tak, aby bylo možné zelenou střechu realizovat.

Extenzivní zelená střecha

Extenzivní zelená střecha
Extenzivní ozelenění patří k nejméně náročným a nejlevnějším. Jedná se o funkční zeleň s nižším porostem jako jsou rozchodníky, netřesky, mechy, sukulenty a rozmanité trávy, které vytváří hustou rostlinnou přikrývku. Jsou to suchomilné rostliny, stačí jim substrát o výšce pouze 5 – 8 cm.

Intenzivní zelená střecha

Intenzivní zelená střecha
Intenzivní ozelenění je náročnější na klimatické podmínky, vyžaduje větší únosnost a také větší rozpočet, zato však jde o estetickou zeleň srovnatelnou s běžnou zahradou. Díky tlustšímu substrátu o výšce 25 – 30 cm, závlahovému systému a větší únosnosti se otevírá spousta možností ve výběru vegetace.

Výhody zelené střechy

Ochrana střechy

Ozelenění ploché střechy znamená prodloužení její životnosti na prakticky neomezenou dobu. Substrát a rostliny vytváří na zelené střeše stabilní mikroklima, a tudíž je střecha lépe chráněna a déle vydrží.

Zvuková a tepelná izolace

Listy rostlin odrážejí a absorbují v zimě vyzářené teplo a substrát účinně chrání před větrem, který by jinak mohl být příčinou až 50% tepelné ztráty. V létě pak naopak zelené střechy slouží k udržení příjemné teploty i v případě extrémního počasí.

Retenční schopnost

Speciálně ceněnou vlastností zelených střech je jejich schopnost zadržet nebo alespoň zpomalit odtok dešťové vody, a tak snížit zatížení městské kanalizace a přispět ke snížení nebezpečí záplav.

 

Realizace

Technologie

Způsob založení zelené střechy závisí na tom, jakou má únosnost, jestli hrozí sesuv půdy apod. Vždy se skládá z několika vrstev. Ochranná vrstva chrání střešní plášť a hydroizolační fólii před poškozením. Drenážní vrstva odvádí a zadržuje přebytečnou vodu. Filtrační vrstva zabraňuje zanášení drenážní vrstvy drobnými částicemi ze substrátu. U intenzivních střech se jako substrát používá klasická zemina. Extenzivní střechy naopak vyžadují stabilní substrát z pórovitých materiálů s vysokou drenážní funkcí jako je keramzit, láva nebo pemza.

Údržba a servis

V rámci specializovaného servisu se kvalitně postaráme o údržbu vaší zelené střechy. O extenzivní střechy je třeba se starat dvakrát ročně. Intenzivní střechy jsou podobné zahradám, a tak frekvence údržby závisí na druhu použitých rostlin. Dále nabízíme i odborné poradenství od tvorby projektu až po samotnou realizaci.


Kontakt

ArchVegetal s.r.o.

Praha 1 - Staré Město, Rybná 716/24, PSČ 110 00
+420 739 672 650